Modul de facturare în Magento 2

Magento este o platformă open source de e-commerce scrisă în limbaj PHP. Aceasta permite comercianților să aibă un control optim asupra afacerii lor online, prin integrarea tuturor funcționalităților de care au nevoie în acest sens.

Unele dintre cele mai importante caracteristici pe care le oferă sunt: integrare ERP, panou de administrare ce permite gestionarea a mai multe site-uri web, e-mailuri tranzacționale, module pentru SEO, plăți online, module pentru logistică etc.

Magento 2 a fost lansat în 2015 și a creat o listă exhaustvă de noi beneficii pentru proprietarii de afaceri din întreaga lume. Totodată, a adus și noi provocări, care nu au reprezentat însă probleme reale pentru echipa noastră de developeri.

Asumarea unui developement personalizat poate fi uneori dificilă, dar ne oferă și posibilitatea de găsi soluții eficiente pentru problemele care ar putea apărea. De aceea, echipa noastră de #Baldwinners lucrează constant la crearea de noi funcționalități în Magento.

În urmă cu câteva săptămâni am împărtășit cu tine cum am ajuns să creăm un nou modul logistic pentru unul dintre clienții noștrii, Joliette.ro, pentru gestionarea comenzilor trimise prin FAN Courier. De data aceasta, vrem să vorbim despre o îmbunătățire a modului de facturare adusă în Magento 2.

Fiecare țară dispune de propriile reglementări în ceea ce privește facturarea, ceea ce înseamnă că platforma de facturare, cadrul legislativ, abordarea pentru primire facturilor electronice, dar și procesarea acestora poate să difere de la o țară la alta.

În timp ce dezvoltam un magazin online pentru un client din România, echipa noastră de developeri a observat că facturile generate de platformă nu corespundeau cerințelor actuale. Ca atare, a lucrat la personalizarea facturilor și a îmbunătățit această funcționalitate. Acum, o folosim pentru toți clienții care comercializează produse în România.

Ce trebuie să știți despre facturarea din magazinul online

(20) Factura cuprinde în mod obligatoriu următoarele informații:

 1. numărul de ordine, în baza uneia sau a mai multor serii, care identifică factura în mod unic;
  data emiterii facturii;
 2. data la care au fost livrate bunurile/prestate serviciile sau data încasării unui avans, în măsura în care această dată este anterioară datei emiterii facturii;
 3. denumirea/numele, adresa și codul de înregistrare în scopuri de TVA sau, după caz, codul de identificare fiscală ale persoanei impozabile care a livrat bunurile sau a prestat serviciile;
 4. denumirea/numele furnizorului/prestatorului care nu este stabilit în România și care și-a desemnat un reprezentant fiscal, precum și denumirea/numele, adresa și codul de înregistrare în scopuri de TVA, conform art. 316, ale reprezentantului fiscal;
 5. denumirea/numele și adresa beneficiarului bunurilor sau serviciilor, precum și codul de înregistrare în scopuri de TVA sau codul de identificare fiscală al beneficiarului, dacă acesta este o persoană impozabilă ori o persoană juridică neimpozabilă;
 6. denumirea/numele beneficiarului care nu este stabilit în România și care și-a desemnat un reprezentant fiscal, precum și denumirea/numele, adresa și codul de înregistrare prevăzut la art. 316 ale reprezentantului fiscal;
 7. denumirea și cantitatea bunurilor livrate, denumirea serviciilor prestate, precum și particularitățile prevăzute la art. 266 alin. (3) în definirea bunurilor, în cazul livrării intracomunitare de mijloace de transport noi;
 8. baza de impozitare a bunurilor și serviciilor ori, după caz, avansurile facturate, pentru fiecare cotă, scutire sau operațiune netaxabilă, prețul unitar, exclusiv taxa, precum și rabaturile, remizele, risturnele și alte reduceri de preț, în cazul în care acestea nu sunt incluse în prețul unitar;
 9. indicarea cotei de taxă aplicate și a sumei taxei colectate, exprimate în lei, în funcție de cotele taxei;
 10. În cazul în care factura este emisă de beneficiar în numele și în contul furnizorului, mențiunea “autofactură;”
 11. În cazul în care este aplicabilă o scutire de taxă, trimiterea la dispozițiile aplicabile din prezentul titlu ori din Directiva 112 sau orice altă mențiune din care să rezulte că livrarea de bunuri ori prestarea de servicii face obiectul unei scutiri;
 12. În cazul în care clientul este persoana obligată la plata TVA, mențiunea “taxare inversă”;
 13. În cazul în care se aplică regimul special pentru agențiile de turism, mențiunea “regimul marjei – agenții de turism”;
 14. dacă se aplică unul dintre regimurile speciale pentru bunuri second-hand, opere de artă, obiecte de colecție și antichități, una dintre mențiunile “regimul marjei – bunuri second-hand”, “regimul marjei – opere de artă” sau “regimul marjei – obiecte de colecție și antichități”, după caz;
 15. În cazul în care exigibilitatea TVA intervine la data încasării contravalorii integrale sau parțiale a livrării de bunuri ori a prestării de servicii, mențiunea “TVA la încasare”;
 16. o referire la alte facturi sau documente emise anterior, atunci când se emit mai multe facturi ori documente pentru aceeași operațiune. (Norme metodologice)

(21) Facturile emise în sistem simplificat în condițiile prevăzute la alin. (12) și (13) trebuie să conțină cel puțin următoarele informații:

 1. data emiterii;
 2. identificarea persoanei impozabile care a livrat bunurile sau a prestat serviciile;
 3. identificarea tipului de bunuri sau servicii furnizate;
 4. suma taxei colectate sau informațiile necesare pentru calcularea acesteia;
 5. În cazul documentelor sau mesajelor tratate drept factură în conformitate cu prevederile alin. (2), o referire specifică și clară la factura inițială și la detaliile specifice care se modifică.

(22) În situația prevăzută la alin. (5) lit. b) pct. 1, furnizorul/prestatorul stabilit în România poate să omită din factură informațiile prevăzute la alin. (20) lit. i) și j) și să indice, în schimb, valoarea impozabilă a bunurilor livrate/serviciilor prestate, referindu-se la cantitatea sau volumul acestora și la natura lor. în cazul aplicării prevederilor alin. (5) lit. b) pct. 2, factura emisă de furnizorul/prestatorul care nu este stabilit în România poate să nu conțină informațiile prevăzute la echivalentul din Directiva 112 al alin. (20) lit. i) și j).

(23) Sumele indicate pe factură se pot exprima în orice monedă cu condiția ca valoarea TVA colectată sau de regularizat să fie exprimată în lei. în situația în care valoarea taxei colectate este exprimată într-o altă monedă, aceasta va fi convertită în lei utilizând cursul de schimb prevăzut la art. 290.

(24) Utilizarea facturii electronice face obiectul acceptării de către destinatar.

Atunci când vine vorba despre digitalizarea afacerii tale, te poți aștepta la o confruntare cu cantitate imensă de informații noi.

Din fericire, atunci când lucrezi cu noi, ne vom asigura că unica ta grijă va fi aceea de a-ți dezvolta afacerea, deoarece noi ne putem ocupa de proces, de la A la Z: de la crearea strategiei de marketing online până la web development și toate etapele dintre acestea.

Crezi că vom face echipă bună pentru proiectul tău? Noi suntem convinși!

Suntem ochi și urechi când vine vorba de nevoile tale, mereu la curent cu toate noile tendințe și cu un pas înaintea competiției. Cu noi, proiectul tău va avansa oricât de mult dorești. Spune-ne ce ți-ai propus și te vom ajuta să-ți pui planul în practică – de la A la Z!

Cere o ofertă